Lyon, Paris 6.07 12.07.2008

Contact 

 

Mail addresses:

smkaczmar@wp.pl
skaczmarek@ps.pl
sllwp@interia.pl

           

Home pages:

http://www.skaczmarek.ps.pl

Biography

Physicist, educator; b. Poland; Grad., Mil. U. Tech., Warsaw, Poland, 1974, Phd in Physics, 1984. Tchg. asst. Dept. Chemistry and Applied Physics/ Mil. U. Tech., Warsaw, 1981-84; asist. prof. Inst. Quantum Electronics, Inst. Optoel./Mil. U. Tech., Warsaw, 1985-2002; Prof. in Inst. of Physics, Head of Optoelectronic Group, University of Technology, Szczecin, 2003-2008, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, 2009-, Author: Chosen Problems of the Crystal Growth Theory, 1981; The influence of ionizing radiation on the optical properties of materials applied in optoelectronics, 2008. Col. Polish mil., 1987-2002. Mem. Internat. Soc. Optical Engring (Polish Chpt.)-No. ID# 00404532, Europian Rare-Earth and Actinide Society (ERES), Polish Soc. Crystal Growth and Polish Physical Society. Achievements include research on X-ray diffraction from 8H, nH structures containing stacking faults, lasing properties of SrLaGa3O7 single crystals doped with Nd, Pr and Dy, gamma induced sensitization of lasing properties of YAG crystals doped with Er3+ and Cr3+, Ho3+, Tm3+ ions and radiation defects in oxide single crystals - under gammas, electrons and protons, structural and magnetic properties of some vanadates, tungsten compounds and molybdates . Home: Plantowa 7/30, 05-804 Pruszków, Poland Office: Pom. Univ. of Techn., 48 Piastów Str., 70-310 Szczecin, Poland. 21.04.2009: 87 CP (cited papers) & 505 CT (citations), papers, lectures

Marquis Who is Who in Science & Engineering since 1998/99 edition, Marquis Who is Who in the World since 2002, Marquis Who is Who in America

 

 Informacje biograficzne

    Szkoła średnia: Liceum Pedagogiczne, Leszno-1968; Studia : Wojskowa Akademia Techniczna-Warszawa, Wydział Chemii i Fizyki Technicznej, kierunek studiów - Fizyka Techniczna, specjalność: Elektronika Kwantowa, praca magisterska - "Płaskie, laserowe, optymalizowane nagrzewanie plazmy ze swobodnym brzegiem z pre-kompresją" (promotor - prof. dr hab. S. Kaliski), 1974; doktorat: „Wpływ zjawiska dyfuzji i konwekcji na stabilność frontu krystalizacji z fazy ciekłej układów dwuskładnikowych o różnej prężności par składników” (promotor - prof. dr hab. M. Demianiuk), 1984; praca habilitacyjna - "Zmiana właściwości materiałów i urządzeń optoelektronicznych pod wpływem promieniowania jonizującego", 2002; laureat 4 nagród Komendanta WAT i 2 Komendanta Instytutu przed 1995r. W latach 1974-1982 wykładowca Teorii Drgań, Mechaniki Kwantowej, Teorii Grup, Fizyki Ogólnej. Członek zespołu naukowego, który jako pierwszy obliczał wytrzymałość na drgania stropów Metra Warszawskiego. W latach 1997-1999 wykładowca Optoelektroniki (wykład autorski). Komisarz wystawy osiągnięć naukowych Wojskowej Akademii Technicznej (w latach 1994-97). W latach 2002-2003 nauczyciel fizyki w Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Maczka w Warszawie. Od 1.09.2003 pracownik naukowy IF PS, a następnie ZUT w Szczecinie. Autor około 482 publikacji naukowych: skryptów, artykułów, komunikatów, opracowań naukowych oraz wierszy. Od 2004 r. opiekun naukowy kierunku studiów: Elektronika i Telekomunikacja. Laureat Zachodniopomorskiego Nobla w dziedzinie nauki techniczne, edycja 2009.

    Członek Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów, Polskiego Towarzystwa Fizycznego oddział Szczecin oraz SPIE - The International Society for Optical Engineering: regular SPIE member ID# 00404532 i Europejskiego Towarzystwa Ziem Rzadkich i Aktynowców (ERES).

Działalność poza-naukowa

W okresie studiów:

Uczestnik rajdów pieszych (R. Świerczyński). Kadra WAT w lekkiej atletyce (skok wzwyż); wicemistrzostwo WAT. Starty w II lidze lekkoatletycznej (A. Mirosz). Reprezentacja Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej w siatkówce, koszykówce, piłce ręcznej i nożnej (bramka, A. Dzisiów). Redakcja czasopism: "Akademik" (sekretarz, redaktor naczelny, konsultant - 10 lat), "Namiar" (Zeszyt poezji grupy poetyckiej "Namiar", której wiersze drukowały poza tym: "Radar", "Żołnierz Polski", "Poezja" i "Akademik", a czytane były na licznych spotkaniach autorskich, w tym w klubie "Filharmonia" w Warszawie, W. Terlecki; w sumie ukazało się siedem zeszytów (1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, ostatni w 1982r., M. Majewski), "Kurierek" oraz Kronik Koła Naukowego Fizyków i Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej WAT. Organizator turnieju o mistrzostwo WAT w ping-ponga (pod patronatem "Akademika", A. Broniek). Założyciel Koła Naukowego Fizyków  (2 lata przewodniczący, 3 nagrody za prace w Konkursie Na Najlepszą Pozaprogramową Pracę Naukową Słuchacza WAT, J. Zieliński). Wychowawca dzieci na koloniach w Mławie, organizowanych przez Wojskową Akademię Techniczną (Mokiejewski). Instruktor młodzieżowy na obozie w Koszęcinie. Organizator i wychowawca dzieci z ognisk wychowawczych na kolonii w Świdrze (C. Małyszko - Kaczmarek) oraz w ognisku na Pradze (Środkowa 9). Absolwent dwuletniego kursu pedagogicznego (1974). Budowa i uruchomienie telewizora czarno-białego LAZURYT (1974).

Po studiach:

Wychowawca grupy studentów (R. Zagórski i M. Kojdecki ukończyli równolegle matematykę na Uniwersytecie Warszawskim). Red. Nacz. i konsultant "Akademika" i "Namiaru" do 1979. Kadra WAT w siatkówce, koszykówce. Pięć procesów sądowych w latach 1983-1990. III miejsce z drużyną siatkarską "AZS Piastów" w Otwartych Mistrzostwach Piastowa w dn. 3.V.2000 (M. Floryn). I miejsce z drużyną siatkarską "Orły Piastów" w Otwartych Mistrzostwach Piastowa w dn. 3.V.2001 (J. Górski). II miejsce z drużyną "Constans" w Turnieju Piłki Siatkowej o Memoriał BOHDANA SZEWCZYKA w dn. 23.02.2002 (A. Ugniewski). II miejsce z drużyną "Orły Piastów" w turnieju z okazji 50-lecia Piastowa (J. Górski), w dn. 28.04.2002. III miejsce z drużyną siatkarską "Orły Piastów" w rozgrywkach Piastowskiej Ligi Siatkarskiej w sezonie 2001/2002 (J. Górski). Treningi siatkówki i badmingtona w Hali Sportowej przy ul. Tenisowej w Szczecinie. Nauczyciel fizyki i prowadzący Kółko Fizyczne w Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Maczka (Paweł Moniewski zdając w roku 2003 na PW uzyskał z egzaminu z fizyki 100pkt/100pkt, Marcin Pomorski zdał w 2004 r. na Fizykę Teoretyczną UW). Zahartowany rowerzysta - po przejściach.

 

 

Hobbies:

 

        Computers for calculations

        Sport: VOLEYBALL, BASKETBALL, SPEEDWAY, BICYCLE, BADMINGTON

        Classical music – Chopin, Mozart, Beethoven, DeBussy, Wagner, Vivaldi

 

 

Witaj, jesteś moim miłym gościem

Pokaż wpisy do księgi gości                  Dodaj wpis do księgi gości

Show an inscribe                                     Add an inscribe