Piątkowe Seminaria w Instytucie mają kilkuletnią tradycję. Celem seminariów jest zdobywanie, pogłębianie wiedzy, dyskusje z różnych dziedzin fizyki i badań prowadzonych w Instytucie Fizyki Politechniki Szczecińskiej. Wyniki własnych badań prezentują pracownicy Instytutu Fizyki, studenci a także zapraszani goście z krajowych i zagranicznych uczelni. Seminaria odbywają się w budynku międzywydziałowym przy Al. Piastów 48/49, w Instytucie Fizyki, 7 piętro sala 726.

W roku akademickim 2014/2015 odpowiedzialnym za prowadzenie seminariów jest
Prof. dr hab. inż. Sławomir Kaczmarek Prof. ZUT

Seminaria w Instytucie Fizyki w roku akademickim 2014/2015

 


1.

24.10.2014, 10.15, s. 726, 7p. BMW

Seminarium na temat: "Badanie roli domieszek metali d- i f-elektronowych w wybranych prostych oraz mieszanych związkach wolframowych i molibdenowych za pomocą elektronowego rezonansu paramagnetycznego - materiały proszkowe".
wygłosi dr Hubert Fuks

 


 

Obrona pracy doktorskiej G. Galanta US, seminarium dr H. Fuksa, promocja doktorów i dr hab. w ZUT - A. Leniec


2.

31.10.2014, 10.15, s. 726, 7p. BMW

Seminarium na temat: "Badanie roli domieszek metali d- i f-elektronowych w wybranych prostych oraz mieszanych związkach wolframowych i molibdenowych za pomocą elektronowego rezonansu paramagnetycznego - monokryształy".
wygłosi dr Hubert Fuks

 


3.

07.11.2014, 10.15, s. 726, 7p. BMW

Seminarium na temat: "Badania EPR i przewodnictwa jonowego domieszkowanych przewodników superprotonowych z rodziny M3H(XO4)2, gdzie (M = NH4, K, Rb; X = S, Se)" wygłosi dr A. Ostrowski z Instytutu Fizyki Molekularnej PAN z Poznania. Współautorzy: W. Bednarski, S. Waplak

 

 


 

4.

28.11.2014, 10.15, s. 726; 7p. BMW

Seminarium na temat: "Spektroskopia rezonansu magnetycznego Nara 2014" wygłosi prof. dr hab. inż. S.M. Kaczmarek. Historia i teraźniejszość.

 

     

 


5.

16.01.2015, 10.15, s. 726; 7p. BMW

Seminarium na temat: "Niskotemperaturowe pomiary termo-i radioluminescencji monokryształów fluorków domieszkowanych Yb, Ce i Nd" wygłosi mgr. Zbigniew Kowalski.

 

 

 


6.

09.02.2015, 17.00, s. 301; Al. Piastów 17, Szczecin

Wykład otwarty PTF pt. "Optoelektronika w teorii i praktyce. Od inżynierii materiałowej do telekomunikacji" wygłosi prof. dr hab. inż. Sławomir M. Kaczmarek

 

  

 


7.

21.02.2015, 12.00, Audytorium Maksimum Wydziału Fizyki UW Warszawa, ul. Pasteura 5

Wykład Otwarty jako laureat Nagrody Naukowej PTF im. Rubinowicza za rok 2014 pt. "Optoelektronika a fotonika. Od inżynierii materiałowej do telekomunikacji" wygłosi prof. dr hab. inż. Sławomir M. Kaczmarek

 

  

 


8.

06.03.2015, 10.15, s. 276, 7p BMW

Seminarium na temat: "Badanie właściwości magnetycznych roztworu stałego ciągłego Ni2Fe0.25In0.75VO6" wygłosi mgr Marta Bobrowska

 

 


9.

13.03.2015, 10.15, s. 276, 7p BMW

Seminarium na temat: "Właściwości nanocząstek magnetycznych ZnFe2O4 w nanokompozycie 0.4Fe2O3/0.6ZnO" wygłosi mgr Kamil Wardal

 

 


 

 

 

27.03.2015, VI Gala Fizyka XVIII LO Szczecin, Hoża 3, Pokaz eksperymentów fizycznych


10.

W dniu 24 kwietnia 2015 r. o godz. 10.15 w sali 726 odbędzie się seminarium Pani mgr inż. Iwony Pawelec pt. "Nowe materiały polimerowe oparte na surowcach odnawialnych".

 


 

11.

22.05.2015, godz. 10.15, s. 276, 7p. BMW

Seminarium na temat: "Galilean Electrodynamics", wygłosi dr Jarosław Zaleśny

 

 


12.

29.05.2015, godz. 10.15, s. 276, 7p BMW

Seminarium na temat: "Rynek scyntylatorów A.D. 2015 -- quo vadis?" wygłosi dr hab. Winicjusz Drozdowski, prof. nzw. UMK.