Piątkowe Seminaria w Instytucie mają kilkuletnią tradycję. Celem seminariów jest zdobywanie, pogłębianie wiedzy, dyskusje z różnych dziedzin fizyki i badań prowadzonych w Instytucie Fizyki Politechniki Szczecińskiej. Wyniki własnych badań prezentują pracownicy Instytutu Fizyki, studenci a także zapraszani goście z krajowych i zagranicznych uczelni. Seminaria odbywają się w budynku międzywydziałowym przy Al. Piastów 48/49, w Instytucie Fizyki, 7 piętro sala 726.

W roku akademickim 2012/2013odpowiedzialnym za prowadzenie seminariów jest
Prof. dr hab. inż. Sławomir Kaczmarek Prof. ZUT

Seminaria w Instytucie Fizyki w roku akademickim 2012/2013

 


1.

05.10.2012, 10.15, s. 726, 7p. BMW

W Instytucie Fizyki ZUT o godzinie 10.15 w sali 726 (7 piętro) wykład wygłosi: dr T. Bodziony, temat: "Ocieplenie klimatu. Fakty i mity".

 

                  


2.

12.10.2012, 10.15, s. 726, 7p. BMW

W Instytucie Fizyki ZUT wykład wygłosi dr. T. Bodziony, temat: "Fuzja jądrowa - źródło energii i życia".

 


3.

19.10.2012, 10.15, s. 726, 7p. BMW

W Instytucie Fizyki wykład wygłosi dr J. Zaleśny, temat: "Rola modelu Fermiego w badaniu fizyki plazmy".

 


4.

W dniu 26.10.2012 o godz. 10.15 w sali 726 budynku BMW (7p.) dr Tomasz Bodziony wygłosi seminarium pt. ,,Kształt linii w spektroskopii EPR".

 


5.

W dniu 09.11.2012 o godz. 10.15 w sali 726 budynku BMW (7p.) prof. Czesław Rudowicz wygłosi seminarium pt. "Theoretical modeling of spectroscopic properties of Ni2+ ions in Haldane gap systems - case study: Y2BaNiO5"

 

         


6.

W dniu 16.11.2012 o godz. 10.15 w sali 726 budynku BMW (7p.) mgr Marta Bobrowska wygłosi seminarium pt. "FMR nanocząstek niklu w kapsułkach węglowych"

 


7.

W dniu 23.11.2012 o godz. 10.15 w sali 726 budynku BMW (7p.) dr hab. Konrad Czerski z Uniwersytetu Szczecińskiego wygłosi seminarium pt. "Reakcje jądrowe przy ekstremalnie niskich energiach - nowe efekty i zastosowania"


8.

W dniu 30.11.2012 o godz. 10.15 w sali 726 budynku BMW (7p.) dr H. Fuks wygłosi seminarium pt. "Teoria względności". Goście - uczniowie z Gimnazjum Nr 34.

 


9.

W dniu 14.12.2012 o godz. 10.15 w sali 726 budynku BMW (7p.) dr hab. Katarzyna Matyjasek wygłosi seminarium pt. "Dynamika struktury domenowej w niejednorodnych kryształach ferroelektrycznych".

 


 

        

dr hab. nauk fizycznych Tomasz Bodziony, Zakład Optoelektroniki

 


10.

W dniu 11.01.2013 o godz. 10.15 w sali 726 budynku BMW (7p.) dr Sandra Paszkiewicz wygłosi seminarium pt. "Estrowe elastomery termoplastyczne z udziałem nanonapełniaczy płytkowych. Porównanie wpływu dodatku krzemianów warstwowych i funkcjonalizowanego grafenu na właściwoś ci nanokompozytów".

 


 

11.

W dniu 11.01.2013 o godz. 12.00 w sali 726 budynku BMW (7p.) dr hab. nauk fizycznych Tomasz Bodziony zaprasza na poczęstunek związany z obroną kolokwium habilitacyjnego

 


 

12.

W dniu 18.01.2013 o godz. 10.15 w sali 726 budynku BMW (7p.) dr Danuta Piwowarska wygłosi seminarium nt. "Właściwości EPR jonów kobaltu w monokryształach PbMoO4".

 


 

13.

W dniu 25.01.2013 o godz. 10.15 w sali 726 budynku BMW (7p.) dr Monika Lewandowska wygłosi seminarium nt. "Chłodnictwo w oparciu o materiały nadprzewodzące".

 

 


 

14.

W dniu 08.03.2013 o godz. 10.15 w sali 726 budynku BMW (7p.) mgr Kamil Wardach wygłosi seminarium nt. "Badanie właściwości magnetycznych nanokompozytu 0.3(Fe2O3)/0.7(ZnO)".

 


 

15.

W dniu 12.03.2013 o godz. 10.15 w sali 706 w budynku BMW (7p) przedstawiciel firmy VEECO wygłosi prezentację na temat: "MBE i ALD - nowoczesne metody osadzania cienkich warstw na podłożach krystalicznych".

 

 


 

16.

W dniu 15.03.2013 o godz. 10.15 w sali 726 w budynku BMW (7p.) dr Teresa Piechowska wygłosi seminarium nt. "Badanie antyoksydacyjnej aktywności amin katecholowych".

 

 


 

17.

W dniu 22.03.2013 o godz. 10.15 w sali 726 budynku BMW (7p.) mgr Tomasz Skibiński wygłosi seminarium nt. "Spektroskopia jonów chromu w nanoproszkach podwójnych i poczwórnych fosforanów ziem rzadkich"

 

 


 

18.

W dniu 05.04.2013 o godz. 10.15 w sali 726 budynku BMW (7p.) mgr Grzegorz Galant wygłosi seminarium nt. "Nieliniowa dynamika modów plazmowych w ramach podejścia kinetycznego".

 


 

19.

W dniu 12.04.2013 o godz. 12.15 w sali 726 budynku BMW (7p.) dr Marcin Olszewski z Uniwersytetu Szczecińskiego wygłosi seminarium nt. "Badanie ciał stałych metodą magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)".

 


 

20.

W dniu 19.04.2013 o godz. 10.15 w sali 726 budynku BMW (7p.) mgr Bohdan Bojanowski wygłosi seminarium pt. "Nowe usługi informatyczne dla pracowników ZUT"

 


 

21.

W dniu 10 maja 2013 o godz. 10.15 w budynku BMW 7 piętro, pokój 726 odbędzie się seminarium o następującej tematyce : "Właściwości magnetyczne nanoproszków MnO/ZnO". Referat wygłosi dr inż. Grzegorz Żołnierkiewicz

 


 

22.

W dniu 17 maja o godz. 10.15 w sali 726 odbędzie się seminarium na temat: "THE THERMODYNAMICS OF POLYMER KNOTS", które wygłosi doktorantka prof. Franco Ferrari z Uniwersytetu Szczecińskiego - pani Yani Zhao

 

        


 

23.

W dniu 7 czerwca o godz. 10.15 w sali 726 BMW, odbędzie się seminarium mgr Marty Bobrowskiej na temat: "Badanie właściwości magnetycznych nowych wanadanów"

 


 

24.

W dniu 14.06 o godz. 11.00 w sali 726 BMW, odbędzie sie seminarium dr Jarosława Zaleśnego nt. "Fizyka wokół nas". Goście - uczniowie Gimnazjum nr. 34 ze Szczecina