Piątkowe Seminaria w Instytucie mają kilkuletnią tradycję. Celem seminariów jest zdobywanie, pogłębianie wiedzy, dyskusje z różnych dziedzin fizyki i badań prowadzonych w Instytucie Fizyki Politechniki Szczecińskiej. Wyniki własnych badań prezentują pracownicy Instytutu Fizyki, studenci a także zapraszani goście z krajowych i zagranicznych uczelni. Seminaria odbywają się w budynku międzywydziałowym przy Al. Piastów 48/49, w Instytucie Fizyki, 7 piętro sala 726.

W roku akademickim 2011/2012 odpowiedzialnym za prowadzenie seminariów jest
Prof. dr hab. inż. Sławomir Kaczmarek Prof. ZUT

Seminaria w Instytucie Fizyki w roku akademickim 2011/2012

 


1.

30.09.2011, 11.00, s. 726, 7p. BMW

W Instytucie Fizyki ZUT o godzinie 11.00 w sali 726 (7 piętro) wykład wygłosi: dr P. Berczyński, temat: "Optyka geometryczna zespolona w ośrodkach niejednorodnych i nieliniowych". Gość: Prof. Yuri Krawcow z Akademii Morskiej w Szczecinie. Goście: studenci WIMiM.

 

         

 

   

 

M│odzie┐ z Liceum


2.

7.10.2011, 10.15, s. 726, 7p. BMW

W Instytucie Fizyki wykład wygłosi mgr. B. Bojanowski, temat: Przygotowanie indywidualnej strony internetowej w oparciu o opracowany w ZUT wzorzec w celu kontaktu ze studentami.

 


3.

18.10.2011, 10.15, s. 726, 7p. BMW

W Instytucie Fizyki wykład wygłosi dr Tomasz Bodziony, temat: "Badania temperaturowe widm EPR monokryształu KGd(WO4)2". Goście: studenci WIMiM.

 


4.

4.11.2011, 10.15, s. 726, 7p. BMW

W Instytucie Fizyki wykład wygłosi dr Jarosław Zaleśny, temat: "Układy dynamiczne. Mapy. Dynamiczny model oddziaływania fale-cząstki w wysokotemperaturowej plazmie". Goście: studenci WIMiM.

 


5.

18.11.2011, 10.15, s. 726, 7p. BMW

W Instytucie Fizyki wykład wygłosi dr Monika Lewandowska, temat: "Analiza chłodzenia nadprzewodnikowych krioprzepustów prądowych". Goście: studenci WIMiM.

 


6.

25.11.2011, 10.15, s. 726, 7p. BMW

W Instytucie Fizyki wykład wygłosi dr Anna Szymczyk, temat: "Nanokompozytowy elastomer termoplastyczny/warstwowe glinokrzemiany - otrzymywanie, struktura, właściwości". Goście: studenci WIMiM.

 


7.

2.12.2011, 10.15, s. 726, 7p. BMW

W Instytucie Fizyki wykład wygłosi dr Danuta Piwowarska, temat: "Energia odnawialna: Pozyskiwanie energii z wiatru". Goście: uczniowie 34 Gimnazjum w Szczecinie.

 

     

 

M│odzie┐ z Liceum


8.

9.12.2011, 10.15, s.726, 7p. BMW

W Instytucie Fizyki wykład wygłosi dr hab. Katarzyna Matyjasek, Prof. ZUT, temat: "Ciekłe krysztły - niezwykły stan materii". Goście: uczniowie 34 Gimnazjum w Szczecinie.

 

     

 

M│odzie┐ z Liceum


9.

16.12.2011 w Instytucie Fizyki wykład wygłosi Prof. dr hab. Czesław Rudowicz, temat: "Sprawozdanie z pobytu naukowego w Institute for Materials Research, Tohoku University, Sendai, Japan"

 


10.

13.01.2012 w Instytucie Fizyki wykład wygłosi dr Hubert Fuks, temat: Mnemotechnika - słowa, liczby, skojarzenia", g. 10.15, Sala 726 budynek BMW. Goście - uczniowie Zespołu Szkół Nr 34 Szczecin.

     

 

M│odzie┐ z Liceum


11.

26 i 27.01. 2012, s. 726 BMW Szczecin i s. 121 GG PG Gdańsk wykład wygłosił mgr Tomasz Skibiński, temat: "Właściwości optyczne i magnetyczne roztworów stałych i monokryształów wolframianów i molibdenianów ziem rzadkich i metali przejściowych", seminarium otwierające przewód doktorski na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej - otwarcie 20.04.2012

 

   


12.

02.03.2012, s. 726 BMW, Szczecin, godz.11.00 wykład wygłosi: prof. M. Dudek z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Temat: "Metoda dyfuzyjnego wypełnienia szkieł porowatych nanocząstkami Fe3O4"


13.

09.03.2012, s. 726 BMW, Szczecin, godz. 10.15 wykład wygłosi: dr Teresa Michalska. Temat: "Badania antyoksydacyjne aktywności tetracyklin"

 


14.

16.03.2012, s. 726 BMW, Szczecin, godz. 10.15 wykład wygłosi dr Jarosław Zaleśny. Temat: "Entropia - miara stopnia nieuporządkowania układu". Goście - uczniowie Zespołu Szkół Nr 34 Szczecin

   

 

M│odzie┐ z Liceum


15.

23.03.2012, s. 726 BMW, Szczecin, godz. 10.15 wykład wygłosi Prof. Rudowicz Czesław. Temat: "Modeling of EMR data for Fe2+ (S=2) ions in [2Fe-2S] cluster in the reduced ferredoxin"

 


16.

30.03.2012, s. 726 BMW, Szczecin, godz. 10.15 wykład wygłosi dr Fuks Hubert. Temat: "Badania EPR monokryształw oróaz nanoproszków NaIn(WO4)2 oraz LiIn(WO4)2 domieszkowanych chromem"

        


17.

13.04.2012, s. 726 BMW, Szczecin, godz. 10.15 wykład wygłosi dr Żołnierkiewicz Grzegorz. Temat: "Zasada działania, zakresy pomiarowe urządzenia MS(SQUID), jednostki, przeliczenia"

 


18.

20.04.2012, s. 726 BMW, Szczecin, godz. 10.15 wykład wygłosi mgr Kamil Wardal. Temat: "Superparamagnetyzm"

 

 


19.

27.04.2012. s. 726 BMW, Szczecin, godz. 10.15 wykład wygłosi dr Berczyński Paweł, dr Marczyński Sławomir. Temat: "Numeryczne metody rozwiązywania nieliniowego równania Schrodingera w zastosowaniu do opisu nieliniowych światłowodów niejednorodnych"

 


20.

15.06 oraz 24.06 pożegnanie M. Meyer i I. Macuk