Piątkowe Seminaria w Instytucie mają kilkuletnią tradycję. Celem seminariów jest zdobywanie, pogłębianie wiedzy, dyskusje z różnych dziedzin fizyki i badań prowadzonych w Instytucie Fizyki Politechniki Szczecińskiej. Wyniki własnych badań prezentują pracownicy Instytutu Fizyki, studenci a także zapraszani goŚcie z krajowych i zagranicznych uczelni. Seminaria odbywają się w budynku międzywydziałowym przy Al. Piastów 48/49, w Instytucie Fizyki, 7 piętro sala 726.

W roku akademickim 2013/2014 odpowiedzialnym za prowadzenie seminariów jest
Prof. dr hab. inż. Sławomir Kaczmarek Prof. ZUT

Seminaria w Instytucie Fizyki w roku akademickim 2013/2014

 


1.

06.12.2013, 10.15, s. 726, 7p. BMW

W Instytucie Fizyki ZUT o godzinie 10.15 w sali 726 (7 piętro) wykład wygłosi: dr H. Fuks, temat: "Badanie metodą EPR domieszek Gd3+ w wybranych wolframianach i molibdenianach o strukturze typu scheelitu".

                  


2.

12.12.2013, 10.15, s. 726, 7p. BMW

W Instytucie Fizyki ZUT o godzinie 10.15 w sali 726 (7 piętro) wykład wygłosi: mgr K. Wardal, temat: "Badanie właŚciwoŚci magnetycznych kompozytów żelazowych metodą ustalonej magnetyzacji".

 

 


3.

10.01.2014, 10.15, s. 276, 7p, BMW

W Instytucie Fizyki ZUT o godzinie 10.15 w sali 726 (7 piętro) wykład wygłosi: dr M. Lewandowska, temat: "TRANSVERSE  HEAT TRANSFER COEFFICIENT IN THE ITER TF CICC Part II. Analysis of transient temperature responses observed during heat slug propagation tests"

 


4.

24.01.2014, 10.15, s.276, 7p, BMW

W Instytucie Fizyki ZUT o godzinie 10.15 w sali 726 (7 piętro) wykład wygłosi: mgr Z. Kowalski, temat: "Scintillation properties of BGO and PbMoO4 single crystals"

 


5.

31.01.2014, 10.15, s. 276, 7p, BMW

W Instytucie Fizyki ZUT o godzinie 10.15 w sali 726 (7 piętro) wykład wygłosi: dr hab. Prof. ZUT K. Matyjasek, temat: "WłasnoŚci ferroelektryczne kryształów SBN"

 


6.

21.03.2014, 10.15, s. 276, 7p., BMW

W Instytucie Fizyki ZUT o godzinie 10.15 w sali 726 (7 piętro) wykład wygłosi: Dr. hab. A. Szymczyk, temat: "Nanokompozyty polimerowe z udziałem nanostruktur węglowych"

 


7.

28.03.2014, 10.15, s. 276, 7p., BMW

W Instytucie Fizyki ZUT o godzinie 10.15 w sali 726 (7 piętro) wykład wygłosi: Dr. T. Piechowska: "Oddziaływanie amin katecholowych z anionorodnikiem ponadtlenkowym"

 


        


8.

09.04.2014, 12.30, s. 109, 1p, Wielkopolska

W Instytucie Fizyki US o godzinie 12.30 w sali 109 (1 piętro) wykład wygłosi: dr. hab. A. Szymczyk, temat: "Nanokompozyty polimerowe z udziałem nanostruktur węglowych"

 


9.

11.04.2014, 10.15, s. 276, 7p. BMW

W Instytucie Fizyki ZUT o godzinie 10.15 w sali 726 (7 piętro) wykład wygłoszą dr hab. T. Bodziony oraz mgr T. Skibiński:: "WłaŚciwoŚci magnetyczne związków Mo-Ti-C 
na podstawie pomiarów EPR i podatnoŚci magnetycznej" Seminarium 11_04_2014.pptx

 


10.

9.05.2014, 10.15, s.726, 7p. BMW w Instytucie Fizyki ZUT wykład wygłosi dr P. Gnutek: "Analiza parametrów rozszczepienia zero-polowego oraz pola krystalicznego dla jonów Cr3+ i Mn2+ domieszkowanych w krysztale YAlO3(BO3)4", Seminarium 09_05_2014

 

 


11.

13.05.2014, 10.15, s. Senatu, 1p. IMIM rozprawę doktorską obroniła mgr A. Leniec. Tytuł: "Otrzymywanie kryształów SrXBa1-XNb2O6 oraz Li2-XNaXGe4O9 czystych, a także domieszkowanych metalami przejŚciowymi (Cr, Mn) oraz ich właŚciwoŚci dielektryczne, magnetyczne i optyczne".

 


12.

16.05.2014, 10.15, s. 276, 7p. BMW

W Instytucie Fizyki ZUT o godzinie 10.15 w sali 726 (7 piętro) wykład wygłoszą dr Żegliński oraz dr P. Berczyński: "Propagacja wiązki gaussowskiej wzdłuż trajektorii krzywoliniowej w niejednorodnym Światłowodzie nieliniowym z absorpcją oraz weryfikacja eksperymentalna optyki geometrycznej zespolonej dla propagacji Światła w wielomodowym Światłowodzie gradientowym OM-1"

     


13.

16.05.2014, 13.30, Międzyzdroje

mgr Z. Kowalski, "Zjawiska opisywane za pomocą ciŚnienia atmosferycznego i hydrostatycznego", Spotkania z Nauką w Wolinie i Międzyzdrojach, 15-17.05.2014

 


14.

13.06.2014, 10.15, s. 276, 7p. BMW

W Instytucie Fizyki ZUT o godzinie 10.15 w sali 726 (7 piętro) wykład wygłosi: dr G. Leniec: "Wytwarzanie i właŚciwoŚci EPR monokryształów ErVO4"

 


15.

13.06.2014, 12.00, s. 276, 7p. BMW

Uroczystość z okazji nadania tytułu dr hab. Monice Lewandowskiej.