Piąkowe Seminaria w Instytucie mają kilkuletnią tradycję. Celem seminariów jest zdobywanie, pogłębianie wiedzy, dyskusje z różnych dziedzin fizyki i badań prowadzonych w Instytucie Fizyki Politechniki Szczecińskiej. Wyniki własnych badań prezentują pracownicy Instytutu Fizyki, studenci a także zapraszani goście z krajowych i zagranicznych uczelni. Seminaria odbywają się w budynku międzywydziałowym przy Al. Piastów 48/49, w Instytucie Fizyki, 7 piętro sala 726.

W roku akademickim 2009/2010 odpowiedzialnym za prowadzenie seminariów jest
dr hab. inż. Sławomir Kaczmarek Prof. PS

Seminaria w Instytucie Fizyki w roku akademickim 2009/2010

 

 

 

Seminaria w Instytucie Fizyki


20.

18.06.2010 Godz. 10.15 sala 726 BMW

Seminarium wygłosi dr Sławomir Marczyński, temat: "Wybrane zagadnienia fizyki tokamaków"

 


19.

11.06.2010 Godz. 10.15 sala 726 BMW

seminarium wygłosi prof. dr hab. Wojciech Florek z Zakładu Fizyki Komputerowej na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu, temat: "Molekuly magnetyczne - przykłady, modelowanie i zastosowanie". Goście: pracownicy Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej ZUT.

 


18.

28.06.2010 Godz. 10.15 sala 726 BMW

seminarium wygłosi prof. dr hab. Czesław Rudowicz z IF ZUT, temat: EPR Current researches and perspectives.- seminarium EPR w Rzeszowie
 


17.

21.05.2010 Godz. 10.15, sala 726 BMW

tezy rozprawy habilitacyjnej, "Nowe wielofazowe układy polimerowe o właściwościach elastotermoplastycznych", dr Anna Szymczyk

 


16.

30.04.2010 Godz. 10.15, sala 726 BMW

tezy rozprawy habilitacyjnej, "Oddziaływanie wybranych leków przeciwnowotworowych z aminorodnikiem ponadtlenkowym", dr Teresa Michalska

 


15.

23.04.2010 Godz.10.15, sala 726 BMW

"Magnetohydrodynamika II" - część II, wygłosi dr Sławomir Marczyński

 


14.

19.03.2010 Godz. 10.15, sala 726 BMW

seminarium wygłosi dr Sławomir Marczyński. Temat: "Magnetohydrodynamika I"

 


13.

12.03.2010 Godz. 10.15, sala 726
semianarium wygłosi prof. Raphael Bousso  z Lawrence Berkeley National Laboratory, USA (niestety nie
osobiście, tylko z video, 50 minut). Temat wykładu: "The world as a hologram".

 


12.

05.03.2010, 10.15, s. 726, 7p. BMW

"EPR i interpretacja zachowania się parametrów termodynamicznych w obszarze przejścia fazowego w kryształach  SASD oraz SASeD", mgr Marcin Soboń

 


11.

26.02.2010, 10.15 s. 726, 7p BMW

 "Optyka geometryczna zespolona w ośrodku nieliniowym typu Kerra", dr Paweł Berczyński

 


10.

22.01.2010, 10.30 s. 726, 7p BMW

"Fizyka plazmy - prostota ujęciu Landaua" - dr Jarosław Zaleśny

 


9.

15.01.2010, 10.30 s. 726, 7p BMW

"Makro-mikroświat" - dr Hubert Fuks. Goście: Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego ze Stargardu.

 


8.

11.12.2009, 10.30 s. 726, 7p BMW

"Wybrane zastosowania nadprzewodników wysokotemperaturowych" - Prof. dr. hab. Ryszard Pałka. Goście: Uczniowie Gimnazjum Nr 34 ze Szczecina.

 


7.

04.12.2009, 10.15 s. 726, 7p BMW

"Właściwości spektroskopowe i magnetyczne jonów Fe2+ w K2FeF4" - dr Danuta Piwowarska

 


6.

27.11.2009, 10.15 s. 726, 7p BMW

"Baterie słoneczne - stan aktualny i perspektywy" - dr Mariusz Orłowski

 


5.

20.11.2009, 10.15 s. 726, 7p BMW

"Mnemotechnika, liczby, słowa, skojarzenia" - dr Hubert Fuks. Goście: Uczniowie Gimnazjum Nr 34 ze Szczecina.

 


4.

13.11.2009, 10.15 s. 726, 7p BMW

Wznowienie kierunku "Fizyka Techniczna" na Wydziale Elektrycznym, dr hab. J. Typek

 


3.

23.10.2009, 10.15 s. 726, 7p BMW

Tematem seminarium będą dwa nowe doświadczenia: "Wyznaczanie charakterystyk kolektora słonecznego" oraz "Badania stalej Verdeta w optycznym efekcie Faradaya". Seminarium poprowadzą dr Sławomir Marczyński oraz dr Jarosław Zaleśny

 


2.

16.10.2009, 10.15 s. 726, 7p BMW

Tematem seminarium instytutowego będzie nowe doświadczenie: "Wyznaczanie charakterystyk baterii słonecznej". Seminarium przeprowadzi dr Grzegorz Leniec w sali nr 606 BJM.

 


1.

9.10.2009, 10.15 s. 726, 7p BMW

W Instytucie Fizyki PS o godzinie 10:15 w sali 726 (7 piętro) wykład wygłosi: Dr T. Bodziony, temat: "Przesunięcie wartości parametru g(g-schift) a struktura lokalna domieszki na przykładzie domieszkowanych monokryształów niobianiu litu".