Piątkowe Seminaria w Instytucie mają kilkuletnią tradycję. Celem seminariów jest zdobywanie, pogłębianie wiedzy, dyskusje z różnych dziedzin fizyki i badań prowadzonych w Instytucie Fizyki Politechniki Szczecińskiej. Wyniki własnych badań prezentują pracownicy Instytutu Fizyki, studenci a także zapraszani goście z krajowych i zagranicznych uczelni. Seminaria odbywają się w budynku międzywydziałowym przy Al. Piastów 48/49, w Instytucie Fizyki, 7 piętro sala 726.

W roku akademickim 2008/2009 odpowiedzialnym za prowadzenie seminariów jest
dr hab. inż. Sławomir Kaczmarek Prof. PS

Seminaria w Instytucie Fizyki w roku akademickim 2008/2009

 

     

 

  

 

Seminarium prof. Weyny

 


20.

5.06.2009, 10.15

W Instytucie Fizyki PS o godzinie 10:15 w sali 726 (7 piętro) wykład wygłosi: Prof. S. Weyna, temat: "O współczesnym poziomie wiedzy na temat genezy dźwięku i jego rozprzestrzenianiu się w ośrodkach rzeczywistych. O modelowaniu numerycznym zjawisk dynamicznych (hydrodynamicznych i aeroakustycznych) i możliwościach eksperymentalnej walidacji symulacyjnych technik modelowania zaburzonych przepływów energii akustycznej w ośrodku (dźwięku i hałasu)".

Zaproszeni goście - uczniowie LO ze Stargardu
 


19.

29.05. 2009, 10.15

W Instytucie Fizyki PS o godzinie 10:15 w sali 726 (7 piętro) wykład wygłosi: mgr inż. Katarzyna Wolska - "Zjawisko przepolaryzowania w relaksorowych kryształach ferroelektrycznych SbxBa1-xNb2O6 czystych i domieszkowanych"

 


18.

22.05.2009, 10.15

W Instytucie Fizyki PS o godzinie 10:15 w sali 726 (7 piętro) wykład wygłosi: mgr. inż. Grzegorz Żołnierkiewicz. Temat: Tezy rozprawy doktorskiej

 


17.

15.05.2009, 10.15

W Instytucie Fizyki PS o godzinie 10:15 w sali 726 (7 piętro) wykład wygłosi: dr Janusz Typek. Temat: "Spektroskopowe badania właściwości magnetycznych warstwowych związków RBa2Cu3O6+x i R2Cu2O5"

 


16.

08.05. 2009, 10.15

W Instytucie Fizyki PS o godzinie 10:15 w sali 726 (7 piętro) wykład wygłosi: dr Janusz Typek. Temat: "Pozasłoneczne układy planetarne"

Zaproszeni goście: uczniowie III klas gimnazjum ze Szczecina. Dodatkowo zwiedzanie Planetarium i Laboratorium Wzrostu Kryształów.

 


15.

24.04.2009, 10.15

W Instytucie Fizyki PS o godzinie 10:15 w sali 726 (7 piętro) wykład wygłosi: mgr. inż. Bohdan Bojanowski. "EPR oraz wysokociśnieniowa dyfrakcja rentgenowska ortowanadanu żelaza"

 


14.

17.04.2009, 10.15

W Instytucie Fizyki PS o godzinie 10:15 w sali 726 (7 piętro) wykład wygłosi: dr. inż. Monika Lewandowska. Temat: "Analiza zjawisk termohydraulicznych w kablu nadprzewodnikowym typu CiCC z centralnym kanałem chłodzącym".

Temat realizowany jest w ramach konsorcjum "Euroatom" i dotyczy praktycznych aspektów chłodzenia kabli nadprzewodzących stosowanych w konstrukcji reaktora termojądrowego "ITER"

 


13.

20.03.2009, 10.15

W Instytucie Fizyki PS o godzinie 10:15 w sali 726 (7 piętro) wykład wygłosi: prof. dr hab. Nikos Guskos z Uniwersytetu w Atenach. Temat: "Czy istnieje "Iskra Boża"".

Instytut Fizyki ZUT przy współpracy z innymi ośrodkami naukowymi przeprowadził szereg badań procesów fotoakustycznych (padające światło powodujące "mówienie" materiałów) nad materią nieożywioną (bardzo istotnych w procesach biologicznych materii ożywionej) i ożywioną. Okazało się, że w zakresie żółto/zielonego promieniowania elektromagnetycznego występuje najbardziej intensywne pochłanianie (w biofizyce jest istotna luka w wiedzy o roli tego zakresu promieniowania). Zaproponowano uproszczony diagram Feynman'owski dotyczący istnienia "Boskiej Iskry" jako mechanizmu zapłonowego materii ożywionej. Prawdopodobnie w procesie powstawania życia powyższy mechanizm odegrał bardzo ważną rolę.

12.

13.03.2009, 10.15

W Instytucie Fizyki PS o godzinie 10:15 w sali 726 (7 piętro) wykład wygłosi: dr Janusz Typek. Temat: "Nie tylko Lorentz i Gauss - o niektórych kształtach linii rezonansowych". Cz. 2

 

Zreferowana zostanie praca proponująca zastosowanie analizy kształtu linii do wyznaczenia fraktalnego wymiaru niskowymiarowych ciał stałych.

 


11.

06.03.2009, 10.15

W Instytucie Fizyki PS o godzinie 10:15 w sali 726 (7 piętro) wykład wygłosi: dr Janusz Typek. Temat: "Nie tylko Lorentz i Gauss - o niektórych kształtach linii rezonansowych". Cz. 1

 

Omówione zostanie zastosowanie dwu rzadziej używanych kształtów linii  rezonansowych: Voigta i Tsallisa. Na przykładzie dwu konkretnych linii: proszkowej i monokrystalicznej zostanie porównana jakość dopasowania każdej z tych czterech rodzajów linii EPR do danych eksperymentalnych.
 


10.

27.02.2009, 10.15

W Instytucie Fizyki PS o godzinie 10:15 w sali 726 (7 piętro) wykład wygłosi: dr hab. Mariusz Dąbrowski, Prof. US. Temat: "Kosmologiczna zasada antropiczna". Fundamentalne stałe fizyczne (stała Plancka, prędkość światła, stała grawitacji itp.) mają dokładnie takie wartości, aby umożliwić powstanie życia, a w szczególności umożliwić pojawienie się człowieka na Ziemi.

  • Słaba zasada antropiczna - obserwowane wartości wielkości fizycznych i kosmologicznych nie są jednakowo prawdopodobne, ale są ograniczone, ponieważ muszą uwzględniać fakt egzystencji i rozwoju życia opartego na chemii węgla oraz wystarczająco długi wiek Wszechświata.
  • Silna zasada antropiczna - Wszechświat musi mieć takie właściwości, aby wewnątrz niego, w pewnych okresach jego historii, mogło rozwijać się życie.

Na seminarium przedstawię podstawowe wersje Kosmologicznych Zasad Antropicznych. Podam kilka przykładów "koincydencji antropicznych" a tym samym wskażę na role jaka mogą mieć Zasady Antropiczne przy określaniu naszych teorii dotyczących środowiska fizycznego, chemicznego oraz biologicznego człowieka. Na koniec zaprezentuję film - wywiad z jednym ze współautorów koncepcji Zasad Antropicznych Johnem Barrowem, jaki został nagrany w 2007 roku w Szczecinie.

Zaproszeni goście - uczniowie LO ze Stargardu
 


9.

30.01.2009, 10.15

W Instytucie Fizyki PS o godzinie 10:15 w sali 726 (7 piętro) wykład wygłosi: dr Anna Szymczyk. Temat: "Nanokompozyty polimerowe z udziałem nanorurek węgolowych"
 


8.

23.01.2009, 10.15

W Instytucie Fizyki PS o godzinie 10:15 w sali 726 (7 piętro) wykład wygłosi: mgr Anna Jasik: Temat: Badanie właściwości nieliniowych światłowodów i innych tlenkowych materiałów nieliniowych"

 


7.

16.01.2009, 10.15

W Instytucie Fizyki PS o godzinie 10:15 w sali 726 (7 piętro) wykład wygłosi: mgr Katarzyna Repow: Temat: Badanie dynamiki struktury domenowej kryształu SBN:Cr,Yb

 


6.

09.01.2009, 10.15

W Instytucie Fizyki PS o godzinie 10:15 w sali 726 (7 piętro) wykład wygłosi: mgr Grzegorz Żołnierkiewicz. Temat: "Opis struktury związków M3Fe4V6O24 oraz M2FeV3O11 M = (Co, Cu, Mg, Mn, Ni i Zn)"

 


5.

12.12.2008, 10:15
W Instytucie Fizyki PS o godzinie 10:15 w sali 726 (7 piętro) wykład wygłosi: dr Danuta Kruk z Wrocławia. Temat: "ESR spectra beyound perturbation limits: a gneneral theoretical treatment"

 


4.

05.12.2008, 10:15"
W Instytucie Fizyki PS o godzinie 10:15 w sali 726 (7 piętro) wykład wygłosi: mgr inż. Paweł Gnutek. Temat: "Wyciąganie informacji strukturalnych z parametrów pola krystalicznego dla jonów Er3+ & Nd3+ w YAlO3"

 


3.

28.11.2008, 10:15
W Instytucie Fizyki PS o godzinie 10:15 w sali 726 (7 piętro) wykład wygłosi: dr. Hubert Fuks. Temat: "Właściwości EPR wybranych fosforanów chromowych"

 


2.

21.11.2008, 10:15
W Instytucie Fizyki PS o godzinie 10:15 w sali 726 (7 piętro) wykład wygłosi: dr inż. Rafał Zamczyk - Rogowski. Temat: "Kinetyka przepolaryzowania w ferroelektrykach relaksorowych na przykładzie SBN domieszkowanego chromem"
 


1.

24.10. 2008

W Instytucie Fizyki PS o godzinie 10:15 w sali 726 (7 piętro) wykład wygłosi dr Joanna Borgenstein z Uniwersytetu w Zielonej Górze nt. "Scyntylatory CsI(Tl) jako detektory cząstek  w eksperymentach fizyki jądrowej"