Piątkowe Seminaria w Instytucie mają kilkuletnią tradycję. Celem seminariów jest zdobywanie, pogłębianie wiedzy, dyskusje z różnych dziedzin fizyki i badań prowadzonych w Instytucie Fizyki Politechniki Szczecińskiej. Wyniki własnych badań prezentują pracownicy Instytutu Fizyki, studenci a także zapraszani goście z krajowych i zagranicznych uczelni. Seminaria odbywają się w budynku międzywydziałowym przy Al. Piastów 48/49, w Instytucie Fizyki, 7 piętro sala 726.

W roku akademickim 2007/2008 odpowiedzialnym za prowadzenie seminariów jest
dr hab. inż. Sławomir Kaczmarek Prof. PS

Seminaria w Instytucie Fizyki w roku akademickim 2007/2008

 


16.

13.06.2008 (piątek), g. 10.15, IF sala 726, BMW

"Wpływ procesu kodomieszkownia na właściwości spektroskopowe monokryształu niobianu litu (LiNbO3). Tezy rozprawy habilitacyjnej"

dr Tomasz Bodziony

 


15.

11-12.06. 2008 (środa 9.00-19.00, czwartek 9.00-11.00), IF sala 726, BMW

 

Greifswald-Szczecin Mini-Workshop -Current topics in plasma waves-

 

Part I: Topics

 

1. Waves in space plasmas (Pecseli*, U-Oslo)                                            T/E       60 min

2. Energetic particle effects in burning fusion plasmas (Lisak*, Chalmers)     T          60 min

 

Part II: Prospects

 

A) Experimental devices and methods

 

3. The VINETA device (Grulke, IPP)                         E                      15 min

4. The WEGA device (Otte*, IPP)                              E                      15 min

5. Measurements in phase space (Stark, IPP)              E                      30 min

6. Microwave diagnostics (Hirsch/Hartfus*, IPP)        E                      30 min

7. Microwave tomography (Kravtsov, MUS)               T                      30 min

8. Recent progress in the theory of microwave

    polarimetry of plasmas (Kravtsov, MUS)                  T                     30 min

 

B) Physical mechanisms and experiments

 

9. Heating and mode conversion (Laqua*, IPP)           T/E                   30 min

10. Ion-driven wave modes (Zalesny, SUT)                 T                      30 min

11. Two-mode equations (Marczynski, SUT)               T                      30 min

12. Plasma solitons (Bruhn*, U-Greifswald)                 T                      30 min

13. Driven Alfven waves (Rahbarnia, IPP)                  E                      30 min

14.Whistler solitons (Pfannmoller, IPP)                        E                      30 min

 


14.

29.05.2008 (czwartek), g. 13.00, IF sala 726, BMW

"Optyka geometryczna zespolona wiązek gaussowskich w ośrodkach jednorodnych i niejednorodnych", tezy rozprawy doktorskiej

dr P. Berczyński

 


13.

9.05.2008 (piątek), godz. 10.15, IF sala 726, BMW

Tezy rozprawy doktorskiej: Badanie metoda FMR nanoczasteczki magnetycznej w matrycach niemagnetycznych

mgr M. Maryniak

 


12.

25.04.2008 (piątek), godz. 10.15, IF sala 726, BMW

Nadprzewodnictwo w temperaturze pokojowej

dr J. Typek

 


11.

11.04.2008 (piątek), godz. 10.15, IF sala 726, BMW

Tezy rozprawy habilitacyjnej: Badanie antyoksydacyjnych i prooksydacyjnych właściwości wybranych leków.

 dr. T. Michalska

 


10.

14.03.2008 (piątek), godz. 10.15, IF sala 726, BMW

"Modelowanie i interpretacja własności spektroskopowych i strukturalnych jonów przejściowych w kryształach ważnych technologicznie"

mgr. inż. Paweł Gnutek

 


9.

7.03.2008 (piątek), godz. 10.15, IF sala 726, BMW

"Spektralne i magnetyczne właściwości związków makrobicyklicznych i makroacyklicznych" - tezy rozprawy doktorskiej

mgr inż. Grzegorz Leniec

 


8.

25.01.2008, (piątek) godz. 10:30, sala 724, BMW
Własności magnetyczne stopów Cd1-xCrxTe
 dr Ireneusz Stefaniuk, Politechnika Rzeszowska

 


7.

23.11.2007r. (piątek) godz. 10.15, sala 724, BMW

"Co i jak pokazywać w Obserwatorium Astronomicznym uczniom i studentom" - dr Janusz Typek. W trakcie seminarium - praktyka w Obserwatorium.

 


6.

16.11. 2007r. (piątek) godz. 10.15, sala 726, BMW

odbędzie się prezentacja ćwiczeń laboratoryjnych przeprowadzona przez mgr inż. Michała Maryniaka.

 


5.

9.11.2007 r. (piątek) godz. 10.15, sala 724.

 Odbędzie się prezenetacja ćwiczeń laboratoryjnych przeprowadzona przez mgr inż. Grzegorza Żołnierkiewicza.

 


4.

26.10.2007 r. (piątek) godz. 10.15, sala 724.

odbędzie się prezentacja ćwiczeń laboratoryjnych przeprowadzona przez dr Teresę Michalską oraz dr Danutę Piwowarską.

 


3.

19.10.2007

wykład wygłosi Prof. dr hab. Czesław Rudowicz pt. "Sprawozdanie z naukowego pobytu w Indiach." w Instytucie Fizyki PS o godzinie 10:15 w sali 726 (7 piętro).

 


2.

12.10.2007

wykład wygłosi Prof. dr hab. N. Guskos pt. "Sprawozdanie z Konferencji z Gdańska i z Jałty." w Instytucie Fizyki PS o godzinie 10:15 w sali 726 (7 piętro).

 


1.

5.10.2007

wykład wygłosi dr Tomasz Bodziony pt. "Badania monokryształu niobianu litu domieszkowanego i kodomieszkowanego pierwiastkami ziem rzadkich." w Instytucie Fizyki PS o godzinie 10:15 w sali 726 (7 piętro).