Piątkowe Seminaria w Instytucie mają kilkuletnią tradycję. Celem seminariów jest zdobywanie, pogłębianie wiedzy, dyskusje z różnych dziedzin fizyki i badań prowadzonych w Instytucie Fizyki Politechniki Szczecińskiej. Wyniki własnych badań prezentują pracownicy Instytutu Fizyki, studenci a także zapraszani goście z krajowych i zagranicznych uczelni. Seminaria odbywają się w budynku międzywydziałowym przy Al. Piastów 48/49, w Instytucie Fizyki, 7 piętro sala 726.

W roku akademickim 2006/2007 odpowiedzialnym za prowadzenie seminariów jest
dr hab. inż. Sławomir Kaczmarek Prof. PS

Seminaria w Instytucie Fizyki w roku akademickim 2006/2007

 


16.

02.07.2007, 10.15

 Wykład prof. Hitoshi Ohta z Uniwersytetu Kobe w Japonii w Sali Seminaryjnej Instytutu Fizyki Politechniki Szczecińskiej (pok. 726, VII p. Budynek Międzywydziałowy, Al. Piastów 48/49)

 


15.

15.06.2007, 10.15

Seminarium dr inż. Grzegorza Żeglińskiego nt. "Wybrane metody numeryczne stosowane do analizy struktur światłowodowych". Sala Seminaryjna IF (276)

 


14.

11.05.2007, 10.15

Seminarium doktorskie mgr inż. A. Worsztynowicza pt. "Otrzymywanie oraz właściwości strukturalne i magnetyczne związków A2CrV3O11 (A=Zn, Mg oraz Ni)". Sala seminaryjna Instytutu Fizyki (s.726) przy Al. Piastów 48

 


13.

7.05.2007, 12:00
Wykład pt.: "Radiation defects and oxidation state of regular and doped n1- ions in solids".
 prof. N.Kulagin, Physics Department, Kharkiv National University for Radioelectronics, Kharkiv, Ukraine

 


12.

20.04.2007, 10:15
Algorytmy genetyczne w analizie widm EPR proszków: implementacja współbieżna z wielobokową funkcją celu.
 dr Sebastian Żurek (Instytut Fizyki Uniwesytetu Zielonogórskiego)

 


11.

9.03.2007, 10.30

Seminarium n.t. "Mathematical modelling of thermo-hydraulic problems in Cable in Conduit Conductors (CICC-s)", w Instytucie Fizyki PS, o godzinie 10:30, w sali 726 (7 piętro)

wygłosi: dr Monika Lewandowska

 


10.

Zarząd Oddziału Szczecińskiego PTF zaprasza serdecznie na wykład dr. hab. Mirosława Dudka, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego, zatytułowany:
"Dynamika nanocząstek magnetycznych z anizotropią jednoosiową"
Wykład odbędzie się w dniu 8 marca (czwartek), o godzinie 15.00 w sali seminaryjnej Instytutu Fizyki Politechniki Szczecińskiej (Budynek Międzywydziałowy, VII piętro, sala nr 726).

 


9.

2.03.2007, 10.15

Seminarium n.t. "Numeryczne rozwiązania równań Breizmana-Berka-Pekkera", w Instytucie Fizyki PS, o godzinie 10:15, w sali 726 (7 piętro)

wygłosi: dr Sławomir Marczyński

 


8.

Time schedule
Scientific Workshop at the Szczecin University of Technology, the seminar room of the Institute of Physics, 7-th floor (Prof. I. Kruk, Director of the Institute).

9:00. Prof. I. Kruk (Szczecin University of Technology): Opening the seminar.
9:10-9:40. Prof. Yu. Kravtsov: Leader of Szczecin University Consortium (Maritime University of Szczecin): Plasma studies in Szczecin University Consortium: Fast ion driven modes, Microwave plasma diagnostics, Plasma bifurcation diagnostics.
9:40-10.00. Prof. M. Lisak (Chalmers University of Technology, Goeteborg): Activity of the nonlinear electrodynamics group at Chalmers University of Technology. Collaboration between Chalmers University of Technology and the Szczecin University Consortium.
10:00-10:20. Prof. P. Helander and Dr. A. Konies (IPP Greifswald): Application of kinetic MHD in stellarators.
10:20-10:40. Coffee break.
10:40-11:20. Dr. S. Marczyński (Szczecin University of Technology): Fast ion driven modes nonlinear theory: numerical results
11:20-11:50. Dr. J. Zaleśny, Dr. R. Rogowski, Dr. H. Fuks (Szczecin University of Technology): Nonlinear dynamics of two interacting waves driven unstable by energetic ions near threshold.
11:50-12:10. Coffee break.
12:10-12:30. Dr. M. Hirsch (IPP Greifswald): Current problems of microwave plasma diagnostics in W7-X.
12:30-13:00. Prof. Yu. A. Kravtsov (Maritime University of Szczecin), Msc. P. Berczyński (Szczecin University of Technology): Microwave diagnostics of plasma: Combination of quasi-isotropic approximation with complex geometrical optics.
13:00-13:20. Prof. Yu. A. Kravtsov, Dr. B. Bieg (Maritime University of Szczecin): Quasi-isotropic approximation of geometrical optics method with applications to microwave plasma diagnostics.
13:45. Visit to Vice-Rector of the Szczecin University of Technology: Prof. R. Kaleńczuk.
 
data: 23.01.2007
Spotkanie i seminarium naukowe w IFPS

7.

W dniu 25 stycznia 2007 r. (najbliższy czwartek) w Instytucie Fizyki Politechniki Szczecińskiej odbędzie się spotkanie z Prof. Perem Helanderem z Max-Planck-Institut fur Plasmaphysik (IPP) Greifswald. Spotkaniu temu poświęcone będzie seminarium naukowe, w którym wezmą udział: Prof. Mieczysław Lisak z Chalmers University of Technology , Geteborg, Szwecja (partner Politechniki Szczecisńkiej w ramach programu "Euratom") - wieloletni koordynator programu międzynarodowego Euratom w Szwecji, Prof. Andrzej Gałkowski z Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie- koordynator programu międzynarodowego "Euroatom" w Polsce (Euroatom IFPiLM), Dr Axel Konies (IPP Greifswald), Dr. Matthias Hirsch (IPP Greifswald). W ramach seminarium naukowego odbędą się wystąpienia zarówno przybyłych gości jak i pracowników naukowych Instytutu Fizyki Politechniki Szczecińskiej i Akademii Morskiej w Szczecinie.

6.

15.12.2006, 10:15

Obecność par jonów ziem rzadkich w nisko domieszkowanych kryształach LiNbO3

dr Tomasz Bodziony

 


5.

8.12.2006, 10:15

Dynamika struktury domenowej w niejednorodnych kryształach ferroelektrycznych.
 dr inż. Rafał Rogowski

 


4.

1.12.2006, 10:15
Magnetyczne i spektroskopowe właściwości układów Fe-M-V-O (M=Ni, Mg, Zn, Mn, Cu)
 Mgr inż. Grzegorz Żołnierkiewicz

 


3.

24.11.2006, 10:15
Recent studies of CFPs for RE ions based on standardization idea and datasets closeness: Application to Nd3+ ions in Nd2BaCuO5 and Nd2BaZnO5

Mgr inż. Paweł Gnutek

 


2.

17.11.2006, 10:15
Superkomputery, a modelowanie oddziaływań magnetycznych.
 mgr inż. Michał Maryniak

 


1.

27.10.2006, 10:15
Liczby zespolone w fizyce.
 dr Jarosław Zaleśny