Piątkowe Seminaria w Instytucie mają kilkuletnią tradycję. Celem seminariów jest zdobywanie, pogłębianie wiedzy, dyskusje z różnych dziedzin fizyki i badań prowadzonych w Instytucie Fizyki Politechniki Szczecińskiej. Wyniki własnych badań prezentują pracownicy Instytutu Fizyki, studenci a także zapraszani goście z krajowych i zagranicznych uczelni. Seminaria odbywają się w budynku międzywydziałowym przy Al. Piastów 48/49, w Instytucie Fizyki, 7 piętro sala 726.

W roku akademickim 2005/2006 odpowiedzialnym za prowadzenie seminariow jest
dr hab. inż Sławomir Kaczmarek Prof. PS

Seminaria w Instytucie Fizyki w roku akademickim 2005/2006


25 - Dnia 23.06 o godz. 10.15 w Instytucie Fizyki w sali 726 (VII piętro) odbędzie się seminarium pt. "Extracting of structural information from crystal field parameter datasets for transition ions at low symmetry sites - case study: Pr4+ in BaPrO4", kt óre wygłosi mgr Gnutek


24 -  Dnia 09.06 o godz. 10.15 w Instytucie Fizyki w sali 726 (VII piętro) odbędzie się seminarium pt. "Chemiluminescencja tkanek wywołana ołowiem", kt óre wygłosi dr Teresa Michalska


23 -  Dnia 02.06 o godz. 10.15 w Instytucie Fizyki w sali 726 (VII piętro) odbędzie się seminarium pt. "Molekularne podstawy karcynogenezy", kt óre wygłosi dr Krzysztof Lichszteld


22 -  Dnia 19.05 o godz. 10.15 w Instytucie Fizyki w sali 726 (VII piętro) odbędzie się seminarium pt. "Struktura i właściwości magnetyczne wanadan ów chromu z magnezem i cynkiem", które wygłosi mgr inż. Adam Worsztynowicz


21 - Dnia 12.05.2006 r. o godz. 10.15 w Instytucie Fizyki w sali 726 (VII pietro) odbedzie się Seminarium pt. "Site symmetries of V and Co ions in LGT crystals", ktore wyglosi dr inż. Hubert Fuks.


20 - Dnia 9.05.2006 r. o godz. 14.00 w Instytucie Fizyki w sali 726 (VII pietro) odbedzie się Seminarium pt. "Nanoczasteczki - magnetyzm - magia", ktore wyglosi Prof. dr hab. Nikos Guskos.


19 - Dnia 28.04.2006 o godz. 10.15 w Instytucie Fizyki w sali 726 (7 piętro) wykład wygłosi mgr Grzegorz Leniec, ”Spectroscopic and magnetic properties of gadolinium macrobicyclic cryptate complex


18 - Dnia 21.04.2006 wykład wygłosi Balitskii Olexiy (Uniwersytet Lwowski, Wydział Elektroniki, Lwów, Ukraina) pt. "Surface engineering of Ga-In-Se semiconductors on the nano- sublevel” w Instytucie Fizyki PS o godzinie 10:15 w sali 726 (7 piętro).


17 - Dnia 31.03.2006 wykład wygłosi dr Tomasz Bodziony pt. "The EPR study of the LiNbO3 single crystal doped with Yb3+" w Instytucie Fizyki PS o godz. 10.15 w Sali 726 (7 piętro)


EUROATOM

16 - Dnia 23.03.2006 o godzinie 9:00 w sali 726 (7 piętro BMW) w Instytucie Fizyki Politechniki Szczecińskiej odbędzie się seminarium dotyczące projektu Euratom. W ramach seminarium wystąpią członkowie konsorcjum Szczecińskiego Euroatom oraz koordynator Unii Europejskiej w projekcie Euratom: Prof. Bary Green. Obecny będzie również koordynator projektu Euratom na Polskę: Prof. Andrzej Gałkowski.

Program:
9:00. Prof. I. Kruk and prof. S.Berczyński (SUT): Opening the seminar.
9:05-9:50.
Prof. B.Green (Euratom): Program ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor).
9:50-10.20.
Prof. M. Lisak (Chalmers University of Technology, Goeteborg): Fast ion driven modes. Plans for collaboration between Chalmers University of Technology and the Szczecin University Consortium.
10:20-10:35.
Prof. Yu. Kravtsov (Maritime University of Szczecin): Microwave plasma tomography of higher resolution.
10:35-10:45.
Prof. Yu. Kravtsov (MUS): Microwave polarization plasma diagnostic.
10:45-10:55.
Msc. P. Berczyński (SUT): Reduction of Gaussian beam diffraction problem to the solution of ordinary differential equations: Complex geometrical optics method.
10:55-11:10.
Prof. S. Berczyński (SUT), Prof. Yu. Kravtsov (MUS). Prebifurcation noise enhancement as an instrument for revealing forecoming bifurcations in plasma.
11:20-11:35.
Prof. K. Czerski (Szczecin University): Enhanced Electron Screening of Nuclear Reactions in Metallic Environments.
11:35-11:50. Prof. K. Czerski (Szczecin University): Target-Material Dependence of the Neutron-Proton Branching Ratio in d+d Reactions.
11:50-12:05.
Dr. A. Biedunkiewicz (SUT): Plasma technologies for production of nano-composite coatings materials.
12:05-12:25.
Profs. S. Kaczmarek and E. Weinert-Rączka (SUT): Application of quartz glass, polyimide optical fiber sensors and crystal detectors to measurement of charged-particles, gamma and neutron dose in tokamak.
12:25-12:40.
Dr. J. Chrzanowski (MUS): Excitations into the set of interacting electrons in aspect of electronic work function.
112:40-12:55.
Prof. L. Malinowski and Dr. M. Lewandowska (SUT): Thermal stability of superconducting magnet system in a fusion reactor.
12:55-13:25.
Prof. A. Gałkowski: Polish contribution to the Euratom activity.
13:25-13:50. Concluding discussion.

 

15 - Dnia 17.03.2006 wykład wygłosi dr Janusz Typek pt. "EPR łancuchów spinowych w roztworach stałych R2Cu2O5".


14 - Dnia 10.03.2006 wykład wygłosi dr Sławomir Marczyński pt. "QWA - metoda analizy widma EPR"


13 - Dnia 3.03.2006 wykład wygłosi dr inż. Mariusz Orłowski pt. "Standaryzacja parametrów Hamiltonianiu spinowego" w Instytucie Fizyki PS o godzinie 10:15 w sali 726 (7 piętro).


12 - Dnia 27.01.2006 wykład wygłosi dr inż. Mariusz Orłowski pt. "Standaryzacja parametrów Hamiltonianiu spinowego" w Instytucie Fizyki PS o godzinie 10:15 w sali 726 (7 piętro).


11 - Dnia 20.01.2006 wykład wygłosi mgr inż. Rafał Z. Rogowski pt. "Kinetyka przepolaryzowania w niejednorodnych monokryształach ferroelektrycznych" w Instytucie Fizyki PS o godzinie 10:15 w sali 726 (7 piętro).


10 - Dnia 13.01.2006 wykład wygłosi dr inż. Monika Lewandowska pt. "Rozwiązanie analityczne hiperbolicznego równania przewodzenia ciepła, dla przypadku cienkiej warstwy ogrzewanej obustronnie promieniowaniem laserowym." w Instytucie Fizyki PS o godzinie 10:15 w sali 726 (7 piętro).


9 - 6.01.2006, 10:15
Badanie procesu degradacji polimerów
 mgr inż. Lidia Kubera-Nowakowska


8 - W środę 28.12.2005 o godzinie 12:15 seminarium wygłosi Prof. dr hab. Krzysztof Wojciechowski z IFM PAN Poznań pt. "O ujemnym wspołczynniku Poissona w teorii sprężystości, a w szczegolności o znanych i potencjalnych mechanizmach auksetyczności oraz strukturach mikroskopowych auksetyków". Seminarium odbędzie się w Instytucie Fizyki Politechniki Szczecińskiej w sali seminaryjnej (s. 726, 7 piętro) przy al. Piastów 48.


7 - 9.12.2005, 10:30
Ciekłokrystaliczne elastomery funkcjonalne
 dr Anna Szymczyk

 

Euratom

6 - W dniu 8 grudnia tj. czwartek w Instytucie Fizyki Politechniki Szczecińskiej (7 piętro BJM) będzie gościł Prof. Mieczysław Lisak z Chalmers University of Technology w Geteborgu. Głównym celem spotkania będą rozmowy związane z włączeniem w Asocjację Euratom.
Plan spotkania w Instytucie Fizyki Politechniki Szczecińskiej:
 

Program:
9:00-9:30 Instytut Fizyki PS. Powitanie Prof. M. Lisaka. Wystąpienie Prof. Lisaka
9:30-12:00 Prezentacje poszczególnych osób w zakresie:

1.Mikrofalowej diagnostyki plazmy:
1.1.Dyfrakcja wiązek gaussowskich w niejednorodnej i nieliniowej plazmie - P. Berczyński (15 minut)
1.2. Polaryzacyjna diagnostyka plazmy - Yu. Kravtsov (15 minut)
1.3. Mikrofalowa tomografia plazmy o wysokiej rozdzielczości - Yu. Kravtsov (15 minut)

2. Nieliniowej dynamiki plazmy:
2.1. Odwrotne problemy nieliniowej i chaotycznej dynamiki- Yu. Kravtsov (15 minut)
2.2.Detekcja zbliżających się bifurkacji w plazmie na podstawie zjawiska przedbifurkacyjnego wzrostu szumu - Yu. Kravtsov (15 minut)

3. Fuzja deuteronów w metalach - K. Czerski (15 minut)

4. Fizyki i technologii materiałów:
4.1. Technologie plazmowe - A. Biedunkiewicz (15 minut)
4.2. Optoelektronika w tokamakach - S. Kaczmarek (15 minut)
4.3. Nadprzewodnictwo w tokamakach - L. Malinowski (15 minut)
4.4. Zjawiska powierzchniowe w tokamakach - J. Chrzanowski (15 minut)


5 - 2.12.2005, 12:00
Rożne przejawy fazy Berry'ego, część III
 dr Jarosław Zaleśny


4 - 25.11.2005, 10:15
Magnetyczne i spektroskopowe własności układow Fe-M-V-O
 mgr inż. Grzegorz Żołnierkiewicz


3 - 18.11.2005, 12:00
Rożne przejawy fazy Berry'ego, część II.
 dr Jarosław Zaleśny


2 - 4.11.2005, 11:15
Rożne przejawy fazy Berry'ego
 dr Jarosław Zaleśny


1 - 28.10.2005, 10:15
Optyka geometryczna zespolona wiązek gaussowskich w ośrodkach niejednorodnych.
 mgr inż. Paweł Berczyński